Spísali sme priebeh spolupráce s našou agentúrou do piatich krokov.
Prečítajte si ich nižšie.

cislo1

Prvý
kontakt

Napíšte nám e-mail alebo vyplňte kontaktný formulár. Náš account na základe vašej správy zhodnotí, o aký projekt ide a priradí ho konkrétnemu konzultantovi z BOTTLE. Ten vás bude následne kontaktovať.

cislo2

Konzultácia
so špecialistom

Celá konzultácia a komunikácia prebieha priamo s konzultantom. Takto sa snažíme, aby do komunikácie nebolo zapojených zbytočne veľa osôb a nevznikal tak komunikačný šum.

cislo3

Project
managment

Account manažér vstupuje do procesu, ak je potrebné projekt rozšíriť, prípadne ak má klient záujem aj o exekutívnu prácu, v ktorej už konzultant priamo nefiguruje.

cislo4

Hodinová
sadzba

S každým klientom si vopred dohodneme potrebný počet hodín a prácu, za ktorú budú zodpovední konkrétni konzultanti. Hodinová sadzba je fixne daná pre všetkých klientov.

cislo5

Spolupráca
s agentúrami

Nerobíme exekúciu, ale našou veľkou výhodou je, že spolupracujeme s viacerými agentúrami a freelancermi. Preto vám vieme odporučiť vždy najlepšie riešenie.

cislo5

/hodina

Je naša fixná hodinová sadzba, v ktorej je zahrnutá cena konzultácie aj accountovanie projektu.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás